सौर्यमण्डल सम्बन्धी १८ प्रश्नोत्तर !

१. रातोग्रहका नामले चिनिने ग्रह कुन हो ?
→ मंगलग्रह
२. सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो ग्रह कुन हो ?
→ बृहस्पतिग्रह

Read More »

Advertisements