खुल्यो ना. सु. को विज्ञापन! 

आज नायव सुब्बा को विज्ञापन खुलेको छ, कहाँ कति खुल्यो त ?
=============¥¥============

पुर्वाञ्चल:- खुल्ला ५१, महिला १५ ,आ.ज.१०, मधेषी ९ ,दलित ८ ,अपाङ्ग ३, पि. क्षे. ४

मध्यमाञ्चल:- खुल्ला १०९, महिला ३०, आ.ज.२५, मधेषी १९, दलित 4 ,अपाङ्ग ३, पि. क्षे. ४

पश्चीमाञ्चल:- खुल्ला ३९, महिला ८ ,आ.ज.८, मधेषी ७, दलित २, अपाङ्ग ३ ,पि. क्षे. २

मध्यपश्चिमाञ्चल:- खुल्ला ३१ ,महिला ८, आ.ज.८, मधेषी ५ ,दलित ३ ,अपाङ्ग ० ,पि. क्षे. २

सु . प .:- खुल्ला २३, महिला ७ ,आ.ज.४ ,मधेषी ५, दलित १, अपाङ्ग १, पि. क्षे. १

नोट: दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७३/१०/१८ र दोब्बर दस्तुर २०७३/१०/२५ सम्म ।

पूर्ण जानकारी को लगी आजको गोरखा पत्र हेर्नु होला, ऑनलाइन हेर्न यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s